1c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wok ER 104 edb-1/2 Kr 24 biologia MM 103 j.polski AR 110 religia KJ 24
2 8:50- 9:35 geografia RB 312 j.angielski-1/2 KB 112
edb-2/2 Kr 24
pp BP 101 j.polski AR 110 j.polski AR 113
3 9:40-10:25 chemia SA 205 wos MW 106 wf-1/3 #dz1 g4
wf-2/3 EO g2
wf-3/3 #ch2 g5
zaj.wych Wy 235 religia KJ 24
4 10:35-11:20 matematyka DW 313 wf-1/3 #dz1 g4
wf-2/3 EO g2
wf-3/3 #ch2 g5
wf-1/3 #dz1 g4
wf-2/3 EO g2
wf-3/3 #ch2 g5
pp BP 101 historia AH 311
5 11:25-12:10 informatyka-1/2 Wy 235
j.angielski-2/2 KP 101
j.angielski-1/2 KB 112
j.angielski-2/2 KP 201
j.polski AR 312 fizyka TG 301 j.angielski-1/2 KB 112
j.angielski-2/2 KP 101
6 12:30-13:15 j.niemiecki-2/2 326 historia AH 311 j.niemiecki-1/2 WM 206
informatyka-2/2 Wy 235
matematyka DW 313 j.niemiecki-1/2 WM 206
j.niemiecki-2/2 326
7 13:25-14:10 j.niemiecki-2/2 326   matematyka DW 313 j.niemiecki-1/2 WM 206  
8 14:15-15:00     matematyka DW 313    
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum